implantPoint zaprasza na indywidualne szkolenia praktyczne w zakresie implantologii.

Podczas kursów przekazujemy Państwu wiedzę praktyczną opartą na ponad 20 letnim doświadczeniu w tej dziedzinie.

Program edukacyjny – „one 4 one”

Możliwe jest także indywidualne określenie tematyki kursu praktycznego np. podniesienie dna zatoki szczękowej, rozszczepienie wyrostka zębodołowego, piezo chirurgia, techniki osteotomowe itd.

Po ukończeniu całego programu szkolenia „one 4 one” oraz zdaniu egzaminu teoretycznego
i praktycznego przed komisją powołaną z uznanych lekarzy implantologów praktyków, każdy uczestnik otrzymuje dyplom i pisemną zgodę na publiczne używanie znaku graficznego
„clinically trained by implantPoint”.
implantpoint_logo_v90
Znak ten zawiera oryginalne logo implantPoint będące symbolem rzetelności, innowacyjności
i najwyższych standardów w implantologii stomatologicznej.

Zainteresowanych  prosimy o przesłanie wiadomości zawierajacej CV na nasz adres e-mail.